Novosti i reference

Vježbe "Ekvipotencijalne linije i električno polje" i "Električna vodljivost metala"
22.05.2018.

Promoviraj na Facebook

U petak 18. 5. 2018. god. učenici II.razreda Treće gimnazije Osijek (prirodoslovno-matematička) koji pohađaju fakultativnu nastavu fizike (9 učenika) odradili su dva eksperimenta iz područja elektromagnetizma (Ekvipotencijalne linije i električno polje; Električna vodljivost metala). Učenici su došli u pratnji svoje nastavnice J. Detling, prof. mat. i fiz. Aktivnost je trajala 2 školska sata, a vodili su je asistent D. Bošnjaković, mag. fiz. i inf., viši laborant H. Miloloža, mag. Ffiz. i inf. i dr.sc. Ž. Mioković prof. visoke škole.