Novosti i reference

Vježba "Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi"
30.03.2018.

Promoviraj na Facebook

Dana 22.3.2018. na FERIT-u je održana vježba „Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi" za učenike osnovnih škola Vijenac i Franje Krežme. Na vježbi je nazočilo 13 učenika, a učenici su došli u pratnji svojih učiteljica Tanje Paris, prof. savjetnik i Ivane Zakanji, prof. Vježba je održana u laboratoriju za fiziku 0-33 (Trpimirova 2b), a vježbu su vodili dr.sc. Ž. Mioković, prof. visoke škole i viši laborant Hrvoje Miloloža, mag.edu.fiz. i inf.