Novosti i reference

Vježba "Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi"
06.06.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 1.6.2017. na FERIT-u je održana vježba "Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi" za učenike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek. Na vježbi je sudjelovalo 17 učenika, a učenici su došli u pratnji svoje profesorice Sande Varvodić. Vježba je održana u laboratoriju za fiziku K0-9 (Kampus), a vježbu je vodio asistent Dejan Bošnjakjović.