Novosti i reference

Vježba "Određivanje jakosti tanke leće"
04.06.2018.

Promoviraj na Facebook

Dana 24. 5. 2018. god. na FERIT-u je održana vježba "Određivanje jakosti tanke leće" za učenike osnovnih škola Vijenac i Franje Krežme. Na vježbi, u trajanju dva školska sata, je nazočilo 10 učenika, a učenici su došli u pratnji svojih učiteljica Tanje Paris, prof. savjetnik i Ivane Zakanji, prof. Vježba je održana u laboratoriju za fiziku 0-33 (Trpimirova 2b), a vježbu su vodili asistent Dejan Bošnjaković, mag.edu.fiz. i inf i viši laborant Hrvoje Miloloža, mag.edu.fiz. i inf.