Novosti i reference

Vježba "Temperaturna ovisnost električnog otpora metala"
14.12.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 14.12.2017. na FERIT-u održana je vježba "Temperaturna ovisnost električnog otpora metala" za učenike osnovne škole. U vježbi je sudjelovalo 12 učenika osnovnih škola "Vijenac" i "Franjo Krežma" iz Osijeka, a učenici su došli u pratnji učiteljica Tanje Paris, prof. savjetnik i Ivane Zakanji, prof. Vježba je održana u laboratoriju za fiziku 0-33 (Trpimirova 2b), a vježbu su vodili viši laborant Hrvoje Miloloža i asistent Dejan Bošnjaković.