Novosti i reference

Radionica "Izrada aplikacija za Android platformu"
21.04.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 6.4.2017. na FERIT-u su održane dvije radionice "Izrada aplikacija za Android platformu" za učenike iz Srednje škole "Isidora Kršnjavog" Našice. Radionice su trajale dva puta po četiri školska sata i u radionicama je sudjelovalo ukupno 23 učenika. Aktivnost je odrađena u Kampusu u laboratoriju K1-1 i radionice je vodio izv. prof. dr. sc. Krešimir Nenadić, a učenici su došli u pratnji nastavnika Darka Eršetića i Josipa Brkića. Na radionicama su učenici, uz pomoć nastavnika, izrađivali aplikaciju za Android koja pretvara brojeve iz brojevnog sustava jedne baze u brojevni sustav neke druge baze (binarni u dekadski).