Novosti i reference

Vježba "Provjera Stefan - Boltzmannovog zakona zračenja"
28.03.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 27.3.2017. na FERIT-u je održana vježba "Provjera Stefan - Boltzmannovog zakona zračenja" za učenike II. gimnazije Osijek, a na vježbi je sudjelovalo 11 učenika. Vježba je održana u laboratoriju za fiziku 0-33  (Kneza Trpimira 2b), a vježbu je vodio asistent Dejan Bošnjaković. Učenici su došli u pratnji prof. Nives Merčep.