Novosti i reference

Radionica "Gimpanje i gimparsko prigovaranje"
21.12.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 28.11.2017. na FERIT-u je održana radionica "Gimpanje i gimparsko prigovaranje" za učenike srednjih škola. Na radionici je sudjelovalo 24 učenika Ekonomske i upravne škole Osijek (Upravni referenti) koji su došli u pratnji nastavnica Natalije Stjepanek i Lidije Bilbije. Radionica je trajala 4 školska sata i održana je u laboratoriju K3-13 (Kampus) , a radionicu je vodio asistent Krešimir Romić, mag.ing.comp.