Novosti i reference

Edukativna posjeta FERIT-u na DAN GRADA OSIJEKA 2.prosinca 2016.
07.12.2016.

Promoviraj na Facebook

FERIT je  2.12.2016. godine posjetio 3c. razred Osnovne škole „Mladost“ iz Osijeka, zajedno sa njihovom učiteljicom Zehrom Delić i pedagoginjom Biljanom Nikšić. U sklopu edukativnog posjeta organizirana su dva edukativna - demonstracijska predavanja naslova:

1. 3D printer

Demonstracija rada 3D printera (u trajanju 20 minuta) održali su Damir Rukavina,ing.el. i izv.prof.dr.sc. Slavko Rupčić. U prvom dijelu predavanja, objašnjeni su glavni principi i postupci 3D printanja te materijali koji se danas koriste u te namjene. U drugom dijelu ovog predavanja prezentirano je printanje korištenjem printera 2+ ULTIMAKER. Na kraju su učenici postavljali pitanja vezana uz ovu temu, a predavači odgovarali na postavljena pitanja te dali dodatna objašnjenja vezana uz 3D printere i printanje.

 

2. Zračenje mobilnih telefona

Drugo predavanje (u  ukupnom trajanju od 20 minuta) održao je izv.prof.dr.sc.Slavko Rupčić. U uvodnom dijelu je objašnjen osnovni princip rada GSM sustava mobilne telefonije. U svrhu prikaza rada i strukture tog sustava postavljene su dvije „bazne stanice“ sa monopol antenama. U drugom dijelu ovog predavanja izvedena je demonstracija mjerenja signala mobilnog telefona 2G i 3G prilikom pozivanja i normalnog rada. Na kraju su učenici postavljali pitanja vezana uz ovu temu, a predavač je odgovarao na postavljena pitanja te dao dodatna objašnjenja  i savjete vezane uz korištenje mobilnih telefona.