Novosti i reference

Radionica "Izrada aplikacije za Android platformu"
13.03.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 13. veljače 2017. godine održana je radionica "Izrada aplikacije za Android platformu" za učenike srednje škole Valpovo u terminu od 8:00 do 11:15, a na radionici je sudjelovalo 19 učenika. Prikazan je primjer izrade aplikacije za pretvaranje temperature izražene u jednoj mjernoj jedinici u željenu mjernu jedinicu (C, K, F)  i učenici su uz pomoć predavača izrađivali isti primjer na svojim računalima. Radionicu je vodio izv. prof. dr. sc. Krešimir Nenadić, a učenici su došli u pratni profesora Borisa Puljka i Ivana Cvenića.