Kontakt

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa: Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

A - lokacija: Kneza Trpimira 2b

B - lokacija: Cara Hadrijana 10b (Kampus)

LABUS tim

Voditeljica LABUS - a:
Dr. sc. Željka Mioković, prof. visoke škole,
email: zeljka.miokovic@ferit.hr, tel: 031 224 690

Članovi:

Izv. prof.dr.sc. Kruno Miličević,
prodekan za nastavu i student
 
Doc.dr.sc Irena Galić
(ZPI - Zavod za programsko inžinjerstvo)
 
Doc.dr.sc. Ivan Aleksi
(ZRIA - Zavod za računalno inžinjerstvo i automatiku)
 
Dr.sc. Višnja Križanović Čik
(ZAKOM - Zavod za komunikacije)
 
Dejan Bošnjaković, mag. edu. fiz. i inf.
(ZZP - Zavod za zajedničke predmete)
 
Mario Primorac, mag. el.
(ZEE - Zavod za elektroenergetiku)
 
Andrej Brandis, mag. el.
(ZES - Zavod za elektrostrojarstvo)