Novosti i reference

Posjet srednjoškolaca laboratoriju za fiziku FERIT-a
16.06.2016.

Promoviraj na Facebook

U sklopu Dana otovorenih vrata Fakulteta, 19. svibnja 2016. godine, u posjet laboratoriju za fiziku došli su srednjoškolci iz Osijeka, Osječko-baranjske županije i učenici iz BiH. 

U laboratoriju za fiziku demonstrirani su eksperimenti iz područja valova, geometrijske i valne optike. Učenicima su prvo demonstrirani kružni valovi na vodi i prikazane pojave ogiba i interferencije valova. Zatim korištenjem različitih laserskih pokazivača i optičkih sredstava provjereni su zakoni geometrijske optike: pravocrtno širenje svjetlosti, zakon nezavisnosti snopova svjetlosti, zakon refleksije i zakon loma svjetlosti. Iz valne optike demonstrirane su pojave ogiba i interferencije svjetlosti korištenjem optičke rešetke i laserskih pokazivača razičitih valnih duljina. Pomoću optičke rešetke učenici su promatrali linijski spektar zračenja živine izbojne cijevi, a pomoću ručnog spektoskopa opažali su spektar zračenja standardnog izvora svjetlosti koji se koristi za rasvjetu prostorija.