Novosti i reference

Vježba "Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi"
29.11.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 29.11.2017. na FERIT-u je održana vježba "Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi" za učenike Graditeljsko - geodetske škole Osijek. Vježba je održana u laboratoriju za fiziku 0-33 (Trpimirova 2b) i trajala je dva školska sata, a na vježbi je sudjelovalo 9 učenika koji su došli u pratnji svoje profesorice Jasmine Horvatović. Vježbu je održao asistent Dejan Bošnjaković.