Novosti i reference

Vježba "Određivanje specifičnog naboja elektrona"
10.05.2017.

Promoviraj na Facebook

Dana 27.4.2017. na FERIT-u je održana vježba "Određivanje specifičnog naboja elektrona" za učenike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijeka, a na vježbi je sudjelovalo 11 učenika 2. razreda. Vježba je održana u laboratoriju K0-9 na Kampusu, a vježbu je vodila asistentica Dina Jukić. Učenici su došli došli na fakultet u pratnji svoje profesorice Sande Varvodić.