Novosti i reference

Vježba "Magnetski učinak električne struje"
13.11.2017.

Promoviraj na Facebook
U Četvrtak 9.11.2017. održana je LABUS vježba "Magnetski učinak električne struje". U radionici je sudjelovalo 11 učenika iz Osnovne škole "Tin Ujević", Osijek. Pod vodstvom asistenta Tina Benšića učenici su savladavali osnove rada na siguran način te u danim uvjetima promatrali vezu magnetskog polja i električne struje.