RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-19. Obnovljivi izvori energije - iskorištavanje energije vjetra

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelji: A. Janjić, ELPROS

 za koje učenike je namjenjena: 8. osn. škole ; 1. i 2. razr. srednje škole

Laboratoriji(predavaonice: T2-21

Učenici na pripremljenom modelu vjetroelektrane mjerenjem osnovnih električnih veličina povezuju ovisnost proizvedene električne energije s različitim parametrima (brzina vjetra, kut elisa u odnosu na smjer vjetra, opterećenja itd.). Ovim načinom učenici na praktičnim primjerima upoznaju osobine obnovljivih izvora energije (energija vjetra) te mogućnosti za njihovo iskorištavanje.