RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Pokazivači i višedimenzionalna polja, polja pokazivača

DODAJ U PRIJAVU ...

Izrada aplikacija u programskom jeziku C koje koriste polja i pokazivače. Za izradu aplikacije se koristi razvojno okruženje MS Visual Studio. Napisane aplikacije je potrebno prevesti, otkolniti pogreške ako ih ima, te testirati rad aplikacija.

Voditelji:

ZPI - K. Nenadić

Pokazivači i višedimenzionalna polja, polja pokazivača.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola