RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-9. Kirchhoffovi zakoni u električnim mrežama

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelji: D. Vulin, M. Srnović

Za koje učenike je namjenjena radionica: 8. razr. osn. škole ; svi razredi srednje škole

laboratorij/predavaonica:. T1-25

Mjerenje napona i struja u istosmjernom i izmjeničnom strujnom krugu s pomoću univerzalnih mjernih instrumenata. Određivanje napona na elementima i struja u granama mreže primjenom Kirchhoffovih zakona.