RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Procjena kvalitete standardnih izvora svjetlosti

DODAJ U PRIJAVU ...

Kvaliteta izvora svjetlosti ovisi , prije svega, o njihovim fotometrijskim i spektralnim karateristikama. Iz mjerenja  fotometrijskih veličina, uzimajući u obzir jedan od fotometrijskih zakona-Lambertov zakon, može se odrediti svjetlosna učinkovitost izvora svjetlosti . Spektralne karateristike (temperatura boje, uzvrat boje) se određuju iz analize spektra zračenja te njegovom usporedbom sa zračenjem Sunca kao prirodnim izvorom svjetlosti. U ovom eksperimentu istražuju se fotometrijske i spektralne karateristike različitih žarulja (klasična, štedna i LED žarulja) kao standardnih izvora svjetlosti te se procjenjuje njihova kvaliteta.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, Ž. Mioković

Procjena kvalitete standardnih izvora svjetlosti- naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola