RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-15. Osnove 3D modeliranja

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelji: Č. Livada

za koje učenike je namjenjena7. i 8. razr. osn. škola ; učenici srednjih škola (svi razredi)

Laboratoriji/predavaonice: T3-27

Na ovoj radionici objasnit će se proces 3D modeliranja nekog objekta i stvaranje konačne slike. Kroz vježbe će se pokriti sljedeća područja: modeliranje 3D objekta uređivanjem mreže (mesh), dodavanje boja i materijala dijelovima objekta, renderiranje i spremanje konačne slike.