RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Primjena osnovnih logičkih sklopova

DODAJ U PRIJAVU ...

Spajanje ulaza digitalnih sklopova na određene logičke razine uzrokuje promjenu logičkih stanja na izlazima, ovisno o vrsti logičkog sklopa. Potrebno je eksperimentalno izmjeriti naponske i logičke razine na ulazima i izlazima digitalnih komponenti. Multimetar omogućuje mjerenje naponskih i logičkih razina. Funkcijski generator omogućuje stvaranje pravokutnog signala. Osciloskop prikazuje signale na ekranu.

Voditelji:

ZRIA - T. Matić

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Primjena osnovnih logičkih sklopova.pdfRadni list - Primjena osnovnih logičkih sklopova.pdf