RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Mjerenje fizikalnih veličina Android uređajem

DODAJ U PRIJAVU ...

U sklopu ove teme učenici će uz pomoć nastavnika izraditi aplikaciju za mobilni uređaj koji se oslanja na Android platformu. Aplikacija će omogućiti praćenje mjerenja različitih senzora na uređaju i prikaz rezultata mjerenja na zaslonu uređaja. Kao prvi korak, bit će prikazana osnova izrade Android aplikacije, nakon čega će učenici dobiti kostur aplikacije koju je potrebno izgraditi. U kosturu je na nekoliko mjesta naznačeno da je potrebno dodati segmente koda. Pod vodstvom mentora studenti će pisati programski kod koji ima za zadatak obaviti konverziju vrijednosti, prikaz podataka na grafu, izmjenu načina prikaza i slično. Tri dijela aplikacije su magnetometar koji će se rabiti za mjerenje jakosti  magnetskog polja i detekciju metala, akcelerometar koji će se rabiti za mjerenje akceleracije uređaja po osima i detekciju pomicanja te luksmetar koji će se rabiti za mjerenje intenziteta svjetlosti. Aplikacija će biti testirana na tabletima u sklopu radionice, a konačna inačica aplikacije bit će dostupna na Googleovoj trgovini aplikacijama.

Voditelji:

ZPI - B. Zorić

Naputak za nastavnike.pdfMjerenje fizikalnih veličina pomoću ANDROID uređaja - materijali za učenike.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola