RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-17. IN2 Arduino radionica

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelji: I. Kovačević

za koje učenike je namjenjena:  Učenici osnovnih i srednjih škola (svi razredi)

 Laboratoriji/predavaonice : T1-21

IN2 Arduino radionica obrađuje temu automatizacije koristeći se mikroupravljačima, jedno od najzanimljivijih dijelova STEM područja. Na radionici se koristi Arduino razvojna maketa koja je  najpopularnija maketa za razvoj mikroupravljača sa širokom primjenom u stvarnome životu, Cilj radionice je povezati razne module u jednu cjelinu te na temelju informacija dobivenih iz okoline putem senzora upravljati okolinom pomoću aktuatora.