RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Svijet kroz “oči” robota / Tri robotske priče

DODAJ U PRIJAVU ...

U ovoj radionici pokušat ćemo kroz igru učenicima približiti način razmišljanja potreban za programiranje robota upravljanih kamerama. Zadaci koji su nama svakodnevni, jednostavni i intuitivni postaju pravi izazov kada ih umjesto čovjeka obavlja stroj.

Učenici preuzimaju uloge robota i njihovih programera te se iskušavaju u izazovima robotske manipulacije, lokalizacije i kretanja kroz prostor, prepoznavanja objekata i klasifikacije – sve na temelju vizualnih obilježja predmeta i okoline. Pridružite se malom natjecanju parova robot-programer!

Učenicima ćemo na kraju pokazati i svijet kroz oči naših robota, a na kraju – neizbježno – imat će mogućnost upravljati velikim
industrijskim robotom.

Voditelji:

ZRIA - P. Đurović

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

60 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola