Laboratoriji

Laboratoriji  za fiziku

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 0-33

Kapacitet: 18 učenika

Osnovna oprema: izvori napona, digitalni termometri, digitalni brojači, laseri, spektroskop, kalorimetri, sustav sondi i mjernih uređaja za računalno prikupljanje izmjerenih vrijednosti fizikalnih veličina (PHYWE – COBRA 4) te računalima s programima za računalno mjerenje i analizu podataka.

U laboratoriju se izvode vježbe iz mehanike, topline i termodinamike, elektriciteta i magnetizma, titranja i valova te optike i moderne fizike.

 

Adresa: Cara Hadrijana (Kampus), Osijek

Prostorija: K0-9

Kapacitet: 24 učenika

Osnovna oprema: izvori napona, digitalni termometri, digitalni brojači, laseri, spektroskop, kalorimetri, sustav sondi i mjernih uređaja za računalno prikupljanje izmjerenih vrijednosti fizikalnih veličina (PHYWE – COBRA 4) te računalima s programima za računalno mjerenje i analizu podataka.

U laboratoriju se izvode vježbe iz mehanike, topline i termodinamike, elektriciteta i magnetizma, titranja i valova te optike i moderne fizike.

 

Laboratorij  za električne strojeve i pogone

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 0-21

Kapacitet: 18 učenika

Osnovna oprema: ispitna stanica s izvorima napona, upravljačkim i mjernim uređajima, frekvencijski pretvarači, mrežni analizator, uređaji za prikupljanje izmjerenih vrijednosti pomoću računala, transformatori i električni strojevi.

U laboratoriju se izvode vježbe ispitivanja strojeva i snimanja statičkih i dinamičkih karakteristika strojeva i pogona, automatizacija pogona, mjerenja električnih i mehaničkih veličina pomoću računala.

 

Laboratorij za električna mjerenja

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 1-23

Kapacitet: 16 učenika

Osnovna oprema: osciloskopi, funkcijski generatori, RLC-metri, radni stolovi s izvorima istosmjernog i izmjeničnog napona, digitalno brojilo, vatmetri, uređaji za prikupljanje izmjerenih vrijednosti pomoću računala.

U laboratoriju se izvode vježbe mjerenja električnih veličina, temeljna i magnetska mjerenja osciloskopom, automatizacija mjerenja pomoću računala i programskih paketa MATLAB i LabVIEW.

 

Laboratorij za osnove elektrotehnike

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 1-25

Kapacitet: 16 učenika

Osnovna oprema: osciloskopi, funkcijski generatori, RLC-metri, radni stolovi s izvorima istosmjernog i izmjeničnog napona, teslametar.

U laboratoriju se izvode laboratorijske vježbe upoznavanja s primjenom osnovnih zakona elektrotehnike, vježbe iz elektrostatike i elektromagnetizma, simetričnih i nesimetričnih trofaznih mreža, proučavanje impedancije , rezonancije te osnovni pojmovi iz jednofaznih transformatora.

 

Laboratorij za računalne simulacije elektroenergetskih sustava TEMPUS EMSA

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 1-27

Kapacitet: 20 učenika

Osnovna oprema: demonstracijski komplet KNX naprednih instalacija (pametne kuće), računala s instaliranim programima za projektiranje električnih instalacija Eplan te programima za simuliranje i analizu elektroenergetskih sustava EasyPower, DIgSILENT, Relux Suite, Homer.

U laboratoriju se izvode vježbe simulacije elektroenergetskih mreža, tokova snage, kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama i postrojenjima, projektiranje instalacija te vježbe iz naprednih električnih instalacija.

 

Laboratorij za obnovljive izvore energije

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 3-22

Kapacitet: 14 učenika

Osnovna oprema: Upravljački panel s različitim izvorima napona, fotonaponski paneli pet različitih tehnologija, pretvarači, fotonaponska elektrana 10 kWp.

Mjerenje učinkovitosti i strujno-naponskih karakteristika fotonaponskih modula te određivanje kvalitete elektroenergetske mreže.

 

Laboratorij za elektroniku i mikroelektroniku

Adresa: Kneza Trpimira 2b, Osijek

Prostorija: 3-28

Kapacitet: 16 učenika

Osnovna oprema: osciloskopi, signal generatori, razni izvori napona, računala s programima za simulaciju elektroničkih sklopova.

U laboratoriju se izvode snimanja strujno-naponskih karakteristika poluvodičkih komponenti, operacijskih pojačala te računalne simulacije elektroničkih sklopova.

 

Laboratorij za digitalnu elektroniku i arhitekturu računala

Adresa: Cara Hadrijana 10b, Osijek (Campus)

Prostorija: K1-2

Kapacitet: 16 učenika

Osnovna oprema: računala s instaliranim programima Visual Studio, C, C++, SQL, Python, GIMP.

U laboratoriju se izvode vježbe arhitekture računala, digitalne elektronike i ugradbenih računalnih sustava te programiranja u različitim programskim jezicima, izrade baze podataka, multimedija, obrada slike.

 

Laboratorij za računalne sustave stvarnog vremena i raspodijeljene računalne sustave

Adresa: Cara Hadrijana 10b, Osijek (Campus)

Prostorija: K3-13

Kapacitet: 24 učenika

Osnovna oprema: NEXYS razvojni sustav, računala s instaliranim programima Xilinx ISE, Blender, Visual Studio, C, C++, SQL, Python, GIMP.

U laboratoriju se izvode vježbe s razvojnim sustavom NEXYS, grafičkog dizajna u Blenderu, programiranja u različitim programskim jezicima, izrade baze podataka, multimedija, obrada slike, mobilne aplikacije.

 

Kabinet za informatiku

Adresa: Trg Jurja Križanića 1, Osijek

Prostorija: 1

Kapacitet: 15 učenika

Osnovna oprema: 15 PC računala povezanih na Internet, projektor, 3D pisač Ultimaker 2, kompleti opreme za izvođenje vježbi iz područja mikroupravljača (Arduino).

U kabinetu se provode vježbe iz programiranja (LOGO, Basic, C/C++), osnova rada s Arduinom, 3D modeliranja u programu Blender dok se za 3D ispis koriste pisač Ultimaker 2 i program Cura.

 

Kabinet za modelarstvo

Adresa: Trg Jurja Križanića 1, Osijek

Prostorija: 6

Kapacitet: 11 učenika

Osnovna oprema: 11 Unimat basic strojeva; ubodna pila, tokarski stroj, bušilica, brusilica.

U kabinetu se izvode radionice izrade uporabnih predmeta od drveta.