Kontakt

 

 

Voditeljica LABUS-a :

Dr. sc. Željka Mioković, prof. visoke škole,

e-mail: zeljka.mikovic@ferit.hr, tel. 031 / 224 690

 

Članovi:

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić,
prodekan za nastavu i studente
 

Filip Sušac,
asistent, ZRIA (Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku)
e-mail: filip.susac@ferit.hr, tel. 031 / 495 420

Mario Primorac,
stručni suradnik, ZEE (Zavod za elektroenergetiku)
e-mail: mario.primorac@ferit.hr, tel. 031 / 224 622

doc.dr.sc. Mirko Köhler,
docent, ZPI (Zavod za programski inženjerstvo)
e-mail: mirko.kohler@ferit.hr, tel. 031 / 495 425

doc.dr.sc. Višnja Križanović,
docent, ZAKOM (Zavod za komunikacije)
e-mail: visnja.krizanovic@ferit.hr, tel. 031 / 224 745

Andrej Brandis,
asistent, ZES (Zavod za elektrostrojarstvo)
e-mail: andrej.brandis@ferit.hr, tel. 031 / 224 643

Dejan Bošnjaković,
asistent, ZZP (Zavod za zajedničke predmete)
e-mail: dejan.bosnjakovic@ferit.hr, tel. 031 / 224 621