Kontakt

 

 

Voditeljica LABUS-a :

Dr. sc. Željka Mioković, prof. visoke škole,

e-mail: zeljka.mikovic@ferit.hr, tel. 031 / 224 690

 

Članovi:

Izv. prof. dr. sc. Danijel Topić,
prodekan za nastavu i studente
 

doc.dr.sc. Ivan Vidović
docent, ZPI (Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku)

e-mail: ivan.vidovic@ferit.hr, tel. 031 / 495 422

Mario Primorac,
stručni suradnik, ZEE (Zavod za elektroenergetiku)
e-mail: mario.primorac@ferit.hr, tel. 031 / 224 622

Izv. prof. dr. sc.. Mirko Köhler,
docent, ZPI (Zavod za programski inženjerstvo)
e-mail: mirko.kohler@ferit.hr, tel. 031 / 495 425

Damir Rukavina, inž.,
viši laborant 
 (Zavod za komunikacije)
e-mail: damir.rukavina@ferit.hr

Andrej Brandis,
asistent, ZES (Zavod za elektrostrojarstvo)
e-mail: andrej.brandis@ferit.hr, tel. 031 / 224 643

Dejan Bošnjaković,
asistent, ZZP (Zavod za zajedničke predmete)
e-mail: dejan.bosnjakovic@ferit.hr, tel. 031 / 224 621