Vodič za nastavnike

Nastavniku je omogućeno pretraživanje zbirke laboratorijskih vježbi po temama, a unutar svake teme po trajanju vježbe (u školskim satima), nastavnom oblik izvođenja (pokazna vježba, grupni rad) te njezina primjerenost  s obzirom na vrstu obrazovnog programa (gimnazijsko, strukovno, osnovnoškolsko). Unutar svake vježbe postoji naputak za nastavnike u kojem je detaljnije opisan eksperimentni postupak sa zadacima te ishodi učenja koji slijede iz ovog eksperimenta. Isto tako, nastavnik može kao aktivnost izabrati neku od radionica temeljnih, odnosno primijenjenih znanja i vještina. Pri tome se unutar svake radionice izvodi nekoliko laboratorijskih vježbi iz predloženih tema.

Kako bi se osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima te ostalim korisnicima pojednostavilo korištenje portala LABUS i aktivnosti koje on uključuje predloženo je nekoliko koraka:

1. Korak

Kada nastavnik odluči u svoj nastavni plan i program tekuće školske godine uključiti neke od predloženih laboratorijskih vježbi/radionica, odnosno aktivnosti potrebno je popuniti prijavu za aktivnost i na taj način uspostaviti kontakt s voditeljima LABUSa.

Pojašnjenje pojedinih opcija u prijavi za aktivnost:

  • "Dodaj novu aktivnost u prijavu" - iz predloženih laboratorijskih vježbi i/ili radionica izaberite one koje bi željeli da vaši učenici odrade u tekućoj školskoj godini.
  • "Prioritet"  - označite brojevima prema razini prioriteta vaših izabranih aktivnosti (1 - najviša razina, ...).
  • "Broj polaznika" - za svaku izabranu aktivnost navedite koliko učenika planirate uključiti u svaku od njih. Ako u istu aktivnost planirate uključiti nekoliko grupa učenika, tada istu aktivnost prijavite onoliko puta koliko ima grupa učenika.
  • "Razdoblje odrade" - za svaku od izabranih aktivnosti predložite razdoblje (koje uključuje jedan ili više tjedana) tijekom tekuće školske godine u kojem bi izabrana aktivnost trebala biti odrađena.
  • "Vaše osobno sudjelovanje u izabranim aktivnostima" - za svaku izabranu aktivnost izjasnite se o vašoj pomoći u pripremi te aktivnosti za učenike (izrada predloška, priprema eksperimentalnog postava i izvođenje laboratorijske vježbe) te o vašoj nazočnosti na izabranim aktivnostima.
  • "Komentari (pitanja i prijedlozi)" - svakako i slobodno postavite pitanja i prijedloge kako bi smo mogli surađivati na obostranu korist.

Potvrdu o registraciji i poveznicu pomoću koje možete ažurirati svoju prijavu dobit ćete na vašu e-mail adresu.

2. Korak

Nakon što se prijava detaljno razmotri dobit ćete na vašu e-mail adresu za 7 radnih povratnu informaciju o mogučnositma realizacije vaših izabranih aktivnosti. 

3. Korak

Koristeći kontakte koje ste dali u prijavi voditelji LABUSa dogovaraju s vama detalje oko tehničke provedbe aktivnosti što uključuje:

  • Točan termin provođenja aktivnosti usklađuje se između školskih obveza nastavnika i obveza voditelja izabrane vježbe
  • Pripremu predloška za vježbu (u obliku radne bilježnice) koji je primjeren učenicima s obzirom njihov obrazovni program. U pripremi predloška za svoje učenike mogu, ali ne nužno, sudjelovati i nastavnici bili svojim savjetima ili u pisanju predloška.
  • Priprema eksperimentalnog postava u kojoj, također, proizvoljno mogu sudjelovati i nastavnici

4. Korak

Nastavnik upućuje ili dovodi učenike u laboratorij u kojem će odraditi izabrana aktivnost, sudjeluje, ali ne nužno, u laboratorijskom radu i analizi i interpretaciji rezultata mjerenja

5. Korak

Nakon odrađene aktivnosti u laboratoriju učenik sa svojim rezultatima eksperimentalnog rada se upućuje nastavniku koji prema svojim elementima i kriterijima vrjednuje i ocjenjuje njegov rad.

6. Korak (proizvoljno)

Nastavnik može poslati povratnu informaciju sa svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.