RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - C# Windows forme

DODAJ U PRIJAVU ...

U ovoj radionici se izrađuje Windows Form računalna aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem. Na radionici se prolazi kroz izradu korisničkog sučelja te dodavanje funkcionalnosti na vizualne elemente grafičkog sučelja. Kroz ovu radionicu polaznici prave nekoliko različitih računalnih aplikacija s korisničkim sučeljem.

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

3

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

60 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola