RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-7. Osnove prijenosa električne energije

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelj :  R. Kljaić, P. Marić  , prostorija: T3-21

Za koje učenike je namjenjena: Učenici srednjih škola (svi razredi)

Elektroenergetski sustav je najrasprostranjeniji tehnički sustav čija je temeljna zadaća osigurati kvalitetnu i pouzdanu opskrbu električnom energijom. Električna energija se proizvodi u elektranama te se prijenosnim i distribucijskim vodovima prenosi do krajnjih potrošača kojima postaje nezamjenjiva u svakodnevnom životu. U ovoj vježbi će biti objašnjeni osnovni pojmovi vezani uz osnove prijenosa električne energije te će se na simulatoru elektroenergetskog sustava pokazati strojevi i uređaji koji se koriste za napajanje potrošača.