RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-10. Koncept fotonaponskog sustava i sustava gorivih ćelija

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelji: J. Bilandžić, A. Brandis

Za koje učenike je namjenjena radionica: 8. osn. škole  ; svi razr. srednje škole

 Laboratorij/predavaonica: T0-24

Na radionici će biti prikazan koncept proizvodnje električne energije iz alternativnih izvora energije Sunca i vodika preko skaliranih modela fotonaponskog sustava i sustava gorivih ćelija.