RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

R-13. Izrada prekidača na pljesak

DODAJ U PRIJAVU ...

voditelji: J. Vlaović

za koje učenike je namjenjena: 7. i 8. osn. škole ; svi razr. srednje škole

Nakon uvoda u principe rada elektroničkih komponenti i mjernih uređaja (multimetar, osciloskop) učenici će mjeriti struju i napon, te otpor otpornika. Na temelju uputa za čitanje električnih shema i lemljenje, samostalno će
izraditi električni sklop "Prekidač na pljesak". Pomoću multimetra i osciloskopa podesit će pojačanje i frekvencijsko područja rada sklopa.