RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Strojni jezik mikroprocesora

DODAJ U PRIJAVU ...

U ovoj radionici koristi se PicoBlaze mikroprocesor.  On se najprije postavlja na FPGA čip s definiranim adresama perifernih uređaja: tipkalo, LED lampice, sklopke, UART serijska komunikacija. Programiranje mikroprocesora se obavlja pomoću naredbi pisanih u strojnom jeziku. Zatim se program testira pomoću perifernih uređaja na FPGA maketi. Sukladno rezultatima testiranja mijenja se napisani program.

Voditelji:

ZRIA - T. Matić

Predložak radionice - Strojni jezik mikroprocesora.pdfNAPUTAK za NASTAVNIKE.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

60 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola