RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Zapis cijelih i realnih brojeva u računalu

DODAJ U PRIJAVU ...

Pojašnjenje načina zapisa cijelih i realnih brojeva u računalu. Pisanje programskog koda aplikacije koja pretvara cijele i relane brojeve iz dekadskog u binarni brojevni prikaz i iz binarnog u dekadski.

Voditelji:

ZPI - K. Nenadić

Zapis cijelih i realniih brojeva u računalu.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola