O LABUSU

Zašto LABUS?

Današnje visokoškolsko inženjersko obrazovanje zahtijeva uspješnost studenata u STEM disciplinama, odnosno u području prirodoslovlja, tehnike i tehnologije te matematike, jer to osigurava prirodoznanstvenu pismenost kao nužan temelj za rad i razvoj novih tehnologija. Stoga, osnovnoškolska i srednjoškolska nastava prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta ima jednu od ključnih uloga u motivaciji i pripremljenosti učenika za tehničke studija i inženjerska zanimanja uopće. Pri tome je eksperimentalni rad, odnosno rad u laboratoriju, oblik nastave koji ima neprocjenjivu vrijednost za znanje i razumijevanje temeljnih fizikalnih koncepata te u razvoju inženjerskih vještina i kompetencija kod učenika. Međutim, iako je eksperimentalni rad priznat kao temeljni oblik poučavanja i učenja nastavnih sadržaja u okviru STEM disciplina na svim razinama obrazovanja, često njegova organizacija predstavlja nastavnicima veliki izazov i problem. Problemi u provedbi praktičnog rada u nastavi su prije svega vezani za nedostatak i/ili nedostatnu opremljenost školskih laboratorija.

Stoga je cilj inicijative koju je pokrenuo FERIT preko portala LABUS ponuditi suradnju osnovnim i srednjih školama Osječko-baranjske županije, ali i šire, te otvoriti vrata svojih laboratorija i na taj način pomoći im u osiguranju materijalnih i prostornih uvjeta za stjecanje znanja i vještina kroz eksperimentalni rad većeg broja učenika te ponuditi stručnu suradnju u pojačanom stručnom radu s darovitim učenicima.

 

Što je LABUS?

LABUS ( Laboratorij za učenike srednjih i osnovnih škola ) je portal koji je izradio FERIT za učenike, nastavnike osnovnih i srednjih škola te ostale sudionike u srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovnom procesu iz STEM područja, prije svega iz matematike, fizike, elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije. LABUS predstavlja ˝most˝ koji bi trebao povezati osnovnoškolsku i srednjoškolsku nastavu prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta s visokoškolskom inženjerskom nastavom. Koristeći LABUS učenici bi trebali naučiti koja i kako temeljna fizikalna i matematička znanja i vještine povezati pri usvajanju inženjerskih znanja i vještina.

LABUS je zapravo učenička ˝radionica˝, odnosno poligon gdje učenici, koristeći različite eksperimentalne postupke i rukujući različitim mjernim instrumentima ˝iz prve ruke˝ stječu znanja o značenju i primjeni fizikalnih zakona, razvijaju svoje eksperimentalne, analitičke i suradničke vještine pri učenju koje su presudne za njihov uspjeh u različitim životnim prilikama.

Središnji dio portala LABUS je zbirka mnoštva eksperimenata/laboratorijskih vježbi koje su prilagođene uglavnom srednjoškolskoj, ali i osnovnoškolskoj obrazovnoj razini. Eksperimenti/laboratorijske vježbe raspodijeljene po temama čiji nazivi slijede kako temeljna fizikalna tako i primijenjena inženjerska područja.

Svaki eksperiment/laboratorijska vježba sadrži detaljan opis, predloženi nastavni oblik izvođenja (pokazna vježba, grupni rad), trajanje (u školskim satima) te primjerenost laboratorijske vježbe s obzirom na vrstu školskog nastavnog programa (gimnazije, strukovne ili osnovne škole).

Za svaku laboratorijsku vježbu osigurano je stručno vodstvo koje čine iskusni nastavnici iz temeljnih znanstvenih područja i inženjerske struke koji su djelatnici FERITa. U ulozi demonstratora često će se uključiti i studenti završnih godina studija.

 

Koje aktivnosti uključuje LABUS?

Aktivnosti koje uključuje LABUS čine:

  • izvođenje pojedinačnih laboratorijskih vježbi u dogovorenim terminima sa nastavnicima srednjih i osnovnih škola koji se uklapaju u njihov nastavni plan i program tekuće školske godine,
  • poludnevne ili cjelodnevne radionice koje uključuju  ˝pakete˝ laboratorijskih vježbi
  • zimske i/ili ljetne škole
  • pomoć u pripremama za županijska i državna natjecanja

 

Gdje je LABUS?

Aktivnosti koje uključuje LABUS održavat će se u laboratorijima FERITa te u kabinetima Centra tehničke kulture u Osijeku.