Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Mjerenje niskofrekvencijskih magnetskih i električnih polja

DODAJ U PRIJAVU ...

U Republici Hrvatskoj na snazi je Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskog polja koji propisuje razine elektromagnetskih polja u okolini stacionarnog izvora, pri njegovom radu. Mjerenjem se dobiju  vrijednosti električnog i magnetskog polja u određenim mjernim točkama, a dobivene vrijednosti se zatim uspoređuju s graničnim vrijednostima prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja.

Voditelji:

ZAKOM - S. Rupčić

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola