Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Temperaturna ovisnost električnog otpora metala

DODAJ U PRIJAVU ...

Eksperimentalna istraživanja ovisnosti električnog otpora metala o temperaturi pokazuju karakteristično povećanje električnog otpora. Temperaturni koeficijent električnog otpora definira se promjenom električnog otpora pri promjeni temperature za 1 oC. Mjerenjem temperature vodiča i otpora vodiča za svaku promjenu temperature, te primjenom Wheatstoneovog mosta određuju se vrijednost temperaturnog koeficijenta električnog otpora i temperaturna ovisnost otpora metala.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Temperaturna ovisnost električnog otpora metala.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola