Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Proizvodnja i potrošnja električne energije rotacijskim strojem

DODAJ U PRIJAVU ...

Priključenjem DC stroja na istosmjerni napona preko do zakreta rotora stroja posredstvom Lorenzove sile koja po obodu stvara zakretni moment. Mehaničkom vezom putem osovine rotacijska kinetička energija se predaje rotoru sinkronog generatora koji ju po Faradayevom zakonu elektromagnetske indukcije pretvara u izmjeničnu električnu energiju. Izmjenična električna energija tada ponovo posredstvom Lorenzove sile uzrokuje zakretni moment asinkronog stroja.

Voditelji:

ZES - T. Benšić

Proizvodnja i potrošnja el. energije rotacijskim strojem.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Demonstracijski eksperiment

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola