Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Bežični prijenos energije

DODAJ U PRIJAVU ...

Kod magnetskog rezonantnog bežičnog prijenosa energije i predajni i prijemni sustav moraju biti ugođeni na istu rezonantnu frekvenciju. Odabirom različitih vrijednosti induktiviteta zavojnice i kapaciteta kondenzatora koji čine rezonantni krug prijemnika mijenja se njegova rezonantna frekvencija čime se mijenja i količina bežično prenešene energije.

Voditelji:

ZAKOM - D.Vinko

Naputak za nastavnike.pdfBežični prijenos energije - predložak za vježbu.PDF

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola