Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Električni titrajni krug

DODAJ U PRIJAVU ...

Općenito se svaka pasivna izmjenična mreža s obzirom na izvor može promatrati kao impedancija ili admitancija. Osnovni elementi takve mreže su: radni otpori, induktiviteti i kapaciteti. Rekativni otpori (induktivitet i kapacitet) ovise o frekvenciji. Pojava promjene frekvencije u strujnom krugu utječe i na iznos snaga. Iz tog razloga bitna je pojava maksimalne radne snage koju daje izvor mreži. Ta se pojava zove rezonancija,a frekvencija pri kojoj se javlja, rezonantna frekvencija.

 

Voditelji:

ZES - A. Brandis

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

20 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

0 % za završne razrede osnovnih škola