Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Provjera Coulombovog zakona

DODAJ U PRIJAVU ...

Elektrostatska sila između dvaju električno nabijenih točkastih naboja razmjerna je produktu količine električnog naboja točkastih tijela, a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti između točkastih naboja. U eksperimentalnoj provjeri Coulombovog zakona točkaste naboje zamjenjuju dvije metalne šuplje kugle. Provjera Coulombovog zakona temelji se na utvrđivanju ovisnosti elektrostatske sile između električki nabijenih šupljih metalnih kugli o naponu između nabijenih kugli te o udaljenosti između njih. Elektrostatska sila mjeri se pomoću posebno konstruirane torzijske vage.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Provjera Coulombovog zakona.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola