Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Određivanje koeficijenta električne vodljivosti metala

DODAJ U PRIJAVU ...

Eksperimentalno je utvrđeno da otpor vodiča (metala) raste porastom temperature. Atomi čistog metala zauzimaju pravilan, periodički prostorni raspored tvoreći kristalnu rešetku. Oni se u kristalnoj rešetki oscilatorno gibaju (titraju) oko svojih ravnotežnih položaja. Povećanjem temperature, amplitude titranja atoma metala se povećavaju. Kako s temperaturom raste otpor vodiča tako raste i otpornost metala, a električna vodljivost metala opada s porastom temperature. Mjerenjem struje kroz metalni štap i razlike potencijala na krajevima štapa određuje se otpor metalnog štapa, a poznavanjem dimezija štapa određuje se elktrična vodljivost metala.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Određivanje koeficijenta električne vodljivosti metala.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola