Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Mjerenje magnetske indukcije zavojnice

DODAJ U PRIJAVU ...

Vektorsko polje sa svojstvima pojave sile na gibajuće naboje naziva se magnetsko polje. Osnovna karakteristika magnetskih polja je da ne postoje magnetski izvori, tj. magnetske silnice su u sebe zatvorene linije. Magnetska indukcija ovisi o geometrijskoj konstrukciji zavojnice (broj zavoja, jezgra, duljina namota, površina presjeka tijela zavojnice).

Voditelji:

ZES - T. Benšić

Mjerenje magnetske indukcije zavojnice.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola