Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Karakteristike otpora, svitka i kondenzatora u izmjeničnim mrežama

DODAJ U PRIJAVU ...

Otpornik ne mijenja svoja svojstva s obzirom na frekvenciju pa ga i u izmjeničnim strujnim krugovima modeliramo kao radni otpor. Kondenzatori i zavojnice u izmjeničnim strujnim krugovima imaju svojstva pohrane energije, pa se modeliraju pomoću reaktancija. Pojam impedancije (kompleksnog otpora) vezan je isključivo za izmjenične električne krugove, a predstavlja omjer fazora napona i struje na odreženom elementu kruga. Na taj način se Ohmov zakon može primijeniti i u izmjeničnim strujnim krugovima.

Voditelji:

ZES - A. Brandis, Ž. Hederić

Karakteristike otpora, svitka i kondenzatora u izmjeničnim mrežama.pdfkarakteristike_r_l_c_ac.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola