Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Kirchhoffovi zakoni za struje i napone u istosmjernim strujnim krugovima

DODAJ U PRIJAVU ...

 

Na specijaliziranoj radionici bit će pokazana primjena Kirchhoffovih zakona za struje i napone u istosmjernim strujnim krugovima. 
Kirchhoffovi zakoni uz Ohmov zakon su osnovni zakoni pomoću kojih se određuju naponi na elementima i struje u granama u složenim električkim mrežama. 
Kirchhoffov zakon za struje (temelji se na zakonu očuvanja naboja) definira da je algebarska suma struja u nekome odabranome čvoru električke mreže jednaka nuli (struje koje ulaze u čvor uzimaju se kao pozitivne). Kirchhoffov zakon napona (temelji se na zakonu očuvanja energije) definira da je suma napona na elementima u nekoj zatvorenoj konturi električke mreže jednaka nuli (naponi koji imaju smjer obilaženja konture uzimaju se kao pozitivni).
Učenici će po završetku radionice naučiti primjenu Kirchhoffovih zakona za struje i napona te naučiti rukovati digitalnim mjernim instrumentom kroz eksperimente.

Voditelji:

ZES - A. Brandis, Ž. Hederić, D. Vulin

Naputak za nastavnike.pdfPREDLOŽAK ZA UČENIKE - Kirchhoffovi zakoni napona i struje u istosmjernim krugovima.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola