Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Kirchhoffovi zakoni napona i struja u izmjeničnim krugovima

DODAJ U PRIJAVU ...

Kirchhoffovi zakoni uz Ohmov zakon su osnovni zakoni pomoću kojih se određuju naponi na elementima i struje u granama u složenim električkim mrežama i vrijede za trenutne vrijednosti napona i struja. Radi pojednostavljenja, zapis jednadžbi vremenski promjenjivih struja i napona transformira se u fazorski račun, gdje se izmjenične veličine zapisuju u obliku fazora, a jednadžbe Kirchhoffovih zakona postaju algebarske jednadžbe sa kompleksnim brojevima.

Voditelji:

ZES - A. Brandis, Ž. Hederić

Kirchhoffovi zakoni napona i struje u izmjeničnim krugovima.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola