Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Ekvipotencijalne linije i električno polje

DODAJ U PRIJAVU ...

U svrhu ispitivanja svojstava električnih polja potrebno ih je proizvesti u kontroliranim uvjetima. U eksperimentu se stvaraju homogena i nehomogena električna polja različite jakosti. Njihova svojstva se određuju na temelju podataka dobivenih iz mjerenja raspodjele električnog potencijala.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

NAPUTAK za NASTAVNIKE - Ekvipotencijalne linije i električno polje.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola