Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Magnetski učinak električne struje

DODAJ U PRIJAVU ...

Zavojnica s željeznom jezgrom spojena je na istosmjerni izvor napona. Protjecanjem struje kroz namot inducirano magnetsko polje u jezgri stvara elektromagnet s kojim je moguće privlačiti spajalice, čavliće i slično.

Voditelji:

ZES - T. Benšić

Naputak za nastavnike.pdfPREDLOŽAK ZA UČENIKE - Magnetski učinak električne struje.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola