Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Određivanje relativne permeabilnosti zraka

DODAJ U PRIJAVU ...

Induktivnost zavojnice je svojstvo koje ovisi o poprečnom presjeku zavojnice, duljini zavojnice i o sredstvu koje se nalazi unutar zavojnice. Kada zavojnicom teče istosmjerna struja ona protoku struje pruža omski otpor, a kad zavonicom teče izmjenična struja onda zavojnica protoku struje pruža induktivni otpor koji je proporcionalan induktivnosti zavlojnice. Mjerenjem struje i napona na zavojnici spojenoj na istosmjerni izvor određuje se omski otpor u strujnom krugu, a mjerenjem struje i napona na zavonici spojenoj na izmjenični izvor određuje se impedancija u strujnom krugu. Poznavanjem omskog otpora i impedancije u strujnom krugu određuje se induktivitet zavojnice, a poznavanjem dimenzija zavonica određuje se relativna permeabilnost zraka.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Određivanje relativne permeabilnosti zraka.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola