Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Fazorski prikaz monoharmonijskih veličina u izmjeničnim strujnim krugovima

DODAJ U PRIJAVU ...

U teoriji i rješavanju izmjeničnih mreža radi jednostavnosti upotrebljava se fazorski račun. Njegova svrha je pojednostavljenje algebarskih jednadžbi. Osnova transformacije je fazor – veličina određena amplitudom i faznim pomakom pri određenoj frekvenciji. Monoharmonijska funkcija se shodno tomu prikazuje kompleksnim brojevima u računu, a vektorom u grafičkom prikazu. Pri tome se definiraju fazori struja i napona u izmjeničnoj mreži.

Voditelji:

ZES - A. Brandis

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

20 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

0 % za završne razrede osnovnih škola