Optika i moderna fizika (OM)

OM - Određivanje optičke aktivnosti tvari

DODAJ U PRIJAVU ...

Prolaskom polarizirane svjetlosti kroz optički aktivnu tvar, dolazi do zakretanja ravnine polarizacije svjetlosti. Mjerenjem kuta zakreta ravnine polarizacije može se odrediti specifični kut zakreta. U eksperimentu se određuje specifični kut zakreta saharoze (zakret u desno) i fruktoze (zakret u lijevo), dobiveni rezultati se uspoređuju s poznatim vrijednostima te se uspoređuje iznos zakreta pri istim koncentracijama saharoze i fruktoze.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

NAPUTAK za NASTAVNIKE.pdf